Identiteit

Op de Bomansschool wordt onderwijs gegeven vanuit de katholieke levensovertuiging. We werken op school met de levensbeschouwelijke methode 'Hemel en Aarde'. Deze methode werkt vanuit het Katholieke geloof, maar heeft daarnaast aandacht voor andere geloofsuitingen, bijvoorbeeld de Islam of het Hindoeïsme. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen ook kennis hebben van, en respect hebben voor, andere geloofsovertuigingen. Vooral in de tijd waarin we nu leven. Binnen deze kennis hopen wij dat zij een mening vormen en een kritische houding aannemen.
In het dagelijks onderwijs op de Bomansschool is er tijd en ruimte voor dagopeningen, gebed, Bijbelverhalen en vertellingen. Pinksteren, Pasen en Kerstmis komen als viering aan bod. Tijdens deze vieringen gaat het vanzelfsprekend over God en Jezus, maar wordt ook het verband gezocht met andere geloven.

De Bomansschool staat open voor niet-katholieke kinderen en ouders. Wij verwachten wel dat de katholieke identiteit gerespecteerd wordt en dat leerlingen meedoen aan alle activiteiten.