IDENTITEIT

De school heeft de katholieke identiteit waar betekenisvol aandacht aan wordt besteed. Er zitten leerlingen op school met verschillende achtergronden en we staan open voor eenieders identiteit. Daarmee is de school een afspiegeling van de maatschappij en draagt bij aan burgerschapsvorming.

CULTUUR

In de school heerst een cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid op basis van wederkerigheid, respect, openheid en transparantie. Er wordt met leerlingen en ouders/verzorgers afgestemd en samengewerkt, waardoor eenieder zijn/haar rol heeft in het ontwikkelingsproces van de leerling.

LEERLINGEN

De leerlingen, ieder met zijn/haar eigen achtergrond, staan centraal in de school. Zij bepalen mede de maat voor wat er nodig is om zich de aangereikte kennis eigen te maken en zich sociaal emotioneel voldoende te ontwikkelen. De leerling wordt opgeleid tot een zelfstandig en zelfverantwoordelijk individu dat voldoende toegerust naar het voortgezet onderwijs gaat.