Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Voor kinderen met dyslexie handelen we volgens het Protocol 'Leesproblemen en Dyslexie' van het Expertisecentrum Nederland. 

Wij helpen de kinderen met dyslexie door:
-veel extra oefening in  het (technisch) lezen;
-veel extra oefening in de spellingregels;
-extra materialen te gebruiken bij toetsen die voor dyslectische kinderen door Cito zijn ontwikkeld;
-inzet van het computerprogramma: Read & Write. Dit is een computerprogramma dat het lezen en schrijven ondersteunt. 

Naast interne mogelijkheden is het bij leerlingen met dyslexie aan te bevelen extern ondersteuning en training in te schakelen. Daarvoor zijn specialistische bureaus, die onderzoek en begeleiding verzorgen.