Groepen

Bij de verschillende groepen staat wie de leerkracht/leerkrachten is/zijn van de groep.
Daarbij staat geschreven wat de belangrijke kenmerken zijn van het lesprogramma van de groep.