Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een formele raad voor ouders en medewerkers van de school. De MR denkt actief mee over beleid en ontwikkelingen binnen de Bomans. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle partijen. Goed onderwijs in een prettige en ook veilige leeromgeving. We kijken niet alleen naar het nu, maar ook naar de toekomst. We willen immers dat de school een stabiele factor is in het leven van de kinderen.

Er zijn zeer diverse onderwerpen die de MR bespreekt. Voorbeelden daarvan zijn de begroting, de personele bezetting en ontwikkelingen in de school. De MR komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.  Ouders/verzorgers en medewerkers zijn van harte welkom ene vergadering bij te wonen. De vergaderdata staan op de schoolkalender en worden in het Bomans Bulletin kenbaar gemaakt. 

Voor contact met de MR kunnen ouders/verzorgers een mail sturen naar: bomans-mr@skoe.nl.
Ook kan er rechtstreeks een MR-lid benadert worden in de school. 

De MR van de Bomans bestaat uit twee ouders, die de ouders vertegenwoordigen en twee medewerkers, die het personeel vertegenwoordigen.


 Vertegenwoordiging ouders/verzorgers  Vertegenwoordiging personeel
   
 mw. D. Kartouw-Elkink (voorzitter)  Erwin Gijsberts
 mw. S. Weri-Araya  Niek van Nellestijn

mw. D. Kartouw-Elkink
voorzitter
mw. S. Weri-Araya
MR-lid