Groep 6

De leerkracht is Niek van Nellestijn.
Dit jaar is Yorick Temmer de Leerkracht In Opleiding in groep 6. 

Er wordt aan de basisvakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen gewerkt. Daarnaast zijn er nog een aantal andere vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, geschiedenis, aardrijkskunde en verkeer. 

In groep 6 werken we ook met een Chromebook. Dat betekent dat we naast werken op papier digitaal oefenen. Daardoor kan er goed op niveau gewerkt worden. 

Twee keer in de week hebben ze gym van de vakleerkracht.

In groep 6 wordt voor de eerste keer besproken wat het verwachte uitstroomperspectief is voor het voortgezet onderwijs.