Groep 7

De leerkrachten zijn Marleen Harberink en Miriam Groener.

De vakken taal, rekenen en spelling staan elke dag op het rooster. Deze opdrachten voor deze vakken worden digitaal gemaakt met een Chromebook. Daarnaast wordt er ook geschreven in werkboeken en schriften. Het wordt steeds belangrijker alle stappen op een juiste manier uit te voeren om de lesstof goed te beheersen.    

Twee keer per week heeft de groep gym van de vakleerkracht.

Groep 7 neemt deel aan het verkeersexamen. Voor de tweede keer wordt besproken wat het uitstroomperspectief is voor het voortgezet onderwijs.