BOOST

Stichting KOE, waaronder de Bomans valt, wil bijdragen aan goed onderwijs voor alle leerlingen. Soms zijn er leerlingen die tijdelijk een extra stimulans nodig hebben. Voor leerlingen die nog moeite hebben met de zelfregulatie is er het traject Boost. Boost is centraal georganiseerd in een school van KOE. 

Bij Boost leren leerlingen zichzelf beter kennen en leren omgaan met hun impulsen. Dat betekent dat ze hun gedrag beter kunnen reguleren. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die Boost volgen zijn heel nauw betrokken bij dit traject.