Groep 3

De leerkrachten zijn Marlo Hilgerink en Liane Loohuis. 

De overgang van groep 2 naar groep 3 wordt door leerlingen als een grote stap ervaren. Daar spelen we als school op in door het programma aan het begin van het jaar iets anders in te richten en meer flexibel te houden. 

Aan het begin van het jaar wordt de Ik-koffer ingezet om elkaar beter te leren kennen. Leerlingen nemen de koffer mee naar huis en vullen deze met spullen die bij hen horen. Daarover vertellen ze later in de klas als ze de koffer weer meenemen. 

In groep 3 staat zijn leren lezen, rekenen en schrijven heel belangrijke onderdelen van het programma. Voor het leren lezen wordt de methode 'Lijn 3' gebruikt. Naast het werken op papier wordt ook de iPad ingezet voor het oefenen. 

Ook wordt er door groep 3 geknutseld, getekend, gespeeld en worden spellen gedaan. Eén keer in de week hebben ze gym van de vakleerkracht en één keer in de week van de groepsleerkracht.