OUDERS/VERZORGERS

VISIE:

Een goede samenwerking en een open en eerlijke communicatie met ouders/verzorgers zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de leerling. De school houdt de onderwijsopdracht en de doelen van de leerlingen in ogenschouw in de afstemming met hen en neemt in gezamenlijk overleg én zelfstandig besluiten.  

Ouders/verzorgers worden vanaf het begin meegenomen in de ontwikkeling van het kind. Er zijn standaard contactmomenten en daarbuiten zijn er afspraken te plannen. Het wordt als essentieel gezien dat zij zich gehoord voelen. Er wordt gestreefd hen medepartner te maken van het ontwikkelingsproces op school, waarbij de school haar mogelijkheden kenbaar maakt.  

Ouders/verzorgers hebben een actieve rol in de school.  School zet hierin de lijnen en kaders uit.