Groep 5 

De leerkrachten zijn Krista Schenkeveld en Ilse Lubbers. 

Net zoals in andere groepen wordt veel tijd besteed aan de kernvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. 

In groep 5 krijgen de leerlingen voor het eerst de zaakvakken: natuur & techniek, aardrijkskunde en geschiedenis. Dit zijn boeiende vakken die beeldend gemaakt worden met behulp van verschillende filmpjes en opdrachten. 

Vanaf groep 5 krijgt elke leerling een Chromebook. Naast het werken op papier werken de leerlingen digitaal. Daardoor kan er veel geoefend worden en krijgen de leerlingen hun werk op niveau. 

Eén keer in de week hebben ze gym van de vakleerkracht en één keer in de week van de groepsleerkracht.