LEEROMGEVING

Er is sprake van een rijke en talige leeromgeving met ondersteunende materialen bij de vak- en vormingsgebieden. Naast individuele plekken zijn er extra leerwerkplekken. Kenmerkend voor de leeromgeving is dat die netheid en duidelijkheid uitstraalt. 

ONDERWIJSAANBOD

Er is een onderwijsaanbod voor de groepen 1 tot en met 8 dat voldoet aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Eigentijds is het onderwijsaanbod dat basisschool Bomans kenmerkt. Naast het aanbieden van de vak- en vormingsgebieden is er een geïntegreerde aanpak en specifiek aanbod voor de Nederlandse taal, burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkelingen binnen onderwijs en maatschappij krijgen binnen het aanbod van de Bomans hun passende plek. De activiteiten staan in relatie tot het onderwijsaanbod.

DIDACTISCH KLIMAAT

Lessen worden gegeven volgens het instructiemodel: Expliciete Directe Instructie. In de basis betekent dit dat er op drie niveaus gewerkt wordt. De leerkracht doet ertoe en er is sprake van een doorgaande lijn. Die lijn is ook terug te vinden in de verschillende werkvormen, waarbij er naast individueel ook samengewerkt wordt. Naast het gebruik van methoden is er ruimte voor aanvullende middelen en materialen en wordt interne en externe expertise ingezet.