Groep 8

De leerkrachten zijn Erwin Gijsberts en Miriam Groener.

In het eerste helft van het jaar richt de groep zich  nog op nieuwe lesstof en vanaf de tweede helft  is het met name verder inoefenen en automatiseren van de lesstof. Daarbij wordt gewerkt aan andere vaardigheden, onder andere voor de sociaal emotionele ontwikkeling en in zijn geheel is het de voorbereiding voor het voortgezet onderwijs. 

Ook in groep 8 wordt er gewerkt met een Chromebook. Steeds meer wordt toegewerkt naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. 

In de loop van het jaar worden verschillende scholen voor voortgezet onderwijs bezocht. Op die manier maken de leerlingen kennis met die scholen en kunnen dit meenemen in het maken van een keuze. Samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling wordt tijdens een gesprek het eindadvies besproken dat bindend is. 

Het schooljaar en de basisschoolperiode worden afgesloten met een kamp en een slotfeest.