Hoe regelt Stichting KOE de privacy? 


De nieuwe privacywet AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en stelt strengere eisen aan het verwerken van persoonsgegevens dan tot nu toe het geval was.

Stichting KOE verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Wij vinden een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over "Hoe om te gaan met de nieuwe Privacywet”. Op elke school is een IBP-coördinator (Coach Gegevensbescherming) aangesteld die binnen de school het aanspreekpunt is rondom zaken die met de privacy verband houden.

Voor de Stichting KOE is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. De FG is binnen de school een onafhankelijke adviseur en toezichthouder op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Op dit moment wordt deze functie ingevuld door dhr. mr. M. Hoffard van Argis IT Consultants. De FG is bereikbaar via het bestuursbureau (053-4349400) of via mail info-fg@skoe.nl

Privacyverklaring.pdf