Schakelklas/co-teaching

Voor leerlingen met een (grote) taalachterstand is het goed dat zij extra ondersteuning krijgen. Daarvoor zijn in Enschede de Schakelklassen. In de Schakelklas gaat alle aandacht naar het leren van de taal. Leerlingen uit groep 2 van de basisschool kunnen drie ochtenden naar een Schakelklas. De overige schooltijd gaan de leerlingen naar hun eigen kleuterklas op hun eigen school. De leerlingen zitten voor een periode van één jaar in een schakelklas. De aanmelding gebeurt door de basisschool waarop uw kind zit. Uiteraard gaat dit in overleg en met instemming van u. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de Schakelklas. 

De leerkracht van de Schakelklas kan ook enkele uren per week komen ondersteunen  in de kleutergroep op de basisschool. Dit is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Deze vorm van ondersteuning vindt op de Bomans plaats en wordt co-teaching genoemd. Dan begeleiden de co-teachers  onze leerkrachten om de nodige NT2-kennis en vaardigheden toe te passen in hun groep. Op deze wijze krijgen de leerlingen met een taalachterstand extra aandacht en begeleiding en kunnen ze optimaal profiteren in hun eigen groep.