Missie

Basisschool Bomans; waar leren en respecteren samengaan

Basisschool Bomans, school van stichting Katholiek Onderwijs Enschede (KOE), is een school die leerlingen onderwijs biedt in een veilige leer- en ontwikkelingsomgeving waar ze geluk ervaren. Vanuit het doelgerichte onderwijsaanbod wordt samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) gewerkt aan de didactische en sociaal emotionele ontwikkeling. Daarvoor wordt gewerkt aan kennis, creativiteit en vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig en vol zelfvertrouwen door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Waarden en normen die in onze huidige maatschappij algemeen gerespecteerd worden, zijn de rode draad en dragen bij aan de bewustwording van leerlingen. Respect voor onszelf, de ander en de omgeving zijn het uitgangspunt.