VVE beleid

Mocht blijken dat een kind voor zijn vierde levensjaar op gebied van taal- en of sociale emotionele ontwikkeling een achterstand oploopt kan er Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) geboden worden. Daarvoor wordt een indicatie aangevraagd, dat meestal door het consultatiebureau gedaan wordt.  

Kinderen met een VVE-indicatie krijgen op de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf (de voorschool) extra hulp en begeleiding. Bij kinderen die een VVE-indicatie hebben, vindt in de overgang van de voorschool naar groep 1 (de vroegschool) een  ‘warme overdracht’ plaats tussen de pedagogische medewerker van de voorschool en de leerkracht van de vroegschool.

Wij vinden de betrokkenheid van ouders/verzorgers daarin belangrijk, zodat we het kind vanaf de eerste schooldag, indien nodig, extra onderwijsondersteuning kunnen bieden.