onderwijsondersteuning

Onderwijsondersteuning voor de leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. De school is een veilige omgeving, waar ze met plezier naar school gaan en geluk ervaren. Ieder kind heeft zijn eigen aanleg, interesse en tempo. Het uitgangspunt is dat er gewerkt wordt in drie niveaugroepen. Daarnaast wordt ingespeeld op individuele behoeften van een leerling. Daarvoor worden bijvoorbeeld (leer)middelen ingezet. 

Zodra een kind bij ons op school zit, volgen we de ontwikkeling en leggen dit vast in een leerlingdossier. Door observaties en prestaties in beeld te hebben kan ingespeeld worden op de onderwijsbehoefte.  De leerkracht is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt en is de spil in het onderwijsleerproces van de leerlingen. De kwaliteitscoördinator en de directeur van de school zijn sturend, faciliterend en ondersteunend. 

Tijdens gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) houdt de leerkracht hen op de hoogte van de ontwikkeling van hun zoon of dochter. Daarvoor zijn gespreksmomenten opgenomen in de schoolkalender. Buiten die data kan er altijd vanuit ouders/verzorgers of school een verzoek gedaan worden een gesprek te plannen. 

Download hier het document 'Onderwijsondersteuningsstructuur'.