Ouderraad (OR)

De Ouderraad van de Bomans is een zelfstandige stichting. Zij is een zeer betrokken raad in de school die zich met name bezighoudt met de activiteiten van de school en de vrijwillige bijdrage die aan ouders/verzorgers wordt gevraagd. Van die bijdrage kunnen de activiteiten bekostigd worden.

De Ouderraad heeft door de ouderbijdrage haar eigen budget en draagt zorg voor de financiën. Eén keer per jaar verantwoordt de Ouderraad zich naar alle ouders/verzorgers van de school door het jaarverslag te presenteren. 

Door het jaar heen zijn er meerdere activiteiten die de ouderraad organiseert in overleg met het team. Met die reden sluiten van het team twee collega's aan bij de vergaderingen van de ouderraad. De Ouderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar op school. Waar nodig heeft de Ouderraad andere overlegmomenten. 

Ouders/verzorgers kunnen altijd contact leggen met de Ouderraad door een mail te sturen naar: bomans-or@skoe.nl. Ook zijn er vaak ouders van de Ouderraad aanwezig op school en kunt u ze rechtstreeks benaderen. 

Als ouders/verzorgers belangstelling hebben om zitting te nemen in de Ouderraad dan kan er rechtstreeks contact gelegd worden met één van de ouders of een mail gestuurd worden naar bomans-or@skoe.nl.

De volgende ouders zitten in de OR:
(Op verzoek worden alleen de voornamen genoemd.)
Maria (bestuurder)
Linda (bestuurder en penningmeester)
Mayke (overdragend bestuurder)
Rima (voorzitter vergaderingen)
Felicia (notulist)
Anouk
Bo
Daniëlle
Diana
Nour
Rachel 
Zelda