Groep 2 

De leerkrachten zijn Jessica Kockmann en Gabriëlle Snijders

In groep 2 wordt heel veel geleerd in aansluiting op groep 1. Elke dag wordt gestart met zelfstandig werken en daarna gaat de groep in de kring. De werkjes zijn heel verschillend en dragen onder andere bij aan de fijne motoriek, het leren tellen en het leren omgaan met de materialen. Ook groep 2 werkt met de methode Onderbouwd Online. Leerlingen krijgen ook de mogelijkheid om digitaal te werken op een i-Pad.  

Er wordt gewerkt aan de hand van thema's en dat is terug te zien in het lokaal en ook in de opdrachten voor de leerlingen. De hoeken worden afgestemd op het thema en er is een thematafel. 

Samen met Arie de Letterkanarie worden letters en woorden geoefend. Tante Truus is er dan vaak ook bij. Met Sjoerd de cijferwoerd worden de cijfers geoefend en met Mien het meten en wegen. Er zijn meer poppen die helpen bij  taal en rekenen. Ook worden verhalen uit prentenboeken nagespeeld en worden spelletjes gespeeld. 

Buiten wordt er gespeeld met karren, fietsen en steppen en hebben we een goed ingericht speelplein met een zandbak en klautertoestellen. 

Eén keer in de week heeft groep 2 les van de vakleerkracht gym in de grote gymzaal. Enkele leerlingen of groepjes leerlingen kunnen motorische remedial teaching krijgen van de MRT-er.