IKC - KINDEROPVANG

Het Integraal KindCentrum (IKC) is een samenwerkingsverband van de peuterspeelzaal, kinderopvang en het onderwijs, waarbinnen voor alle ouders/verzorgers en alle kinderen van 0-13 jaar een ononderbroken voorziening van opvang, vorming/ontwikkeling en onderwijs gecreëerd is. 
 
Samen met de scholen OBS 't Vastert, CBS Drakensteyn en Humankind (kinderopvang) vormt basisschool Bomans het integraal kindcentrum Meerlanden. Ons motto is ‘Samen waar het kan en alleen waar het moet’.

Humankind

Humankind biedt peuteropvang bij De Vlinders en buitenschoolse opvang bij De Knalhut. Humankind biedt daarmee mogelijkheden voor voorschoolse en naschoolse opvang. Het ligt dichtbij de Bomans. 
Voorschoolse Opvang, van half acht tot half negen, wordt geboden als daarvoor het aantal belangstellenden voldoende is. Contactgegevens van Humankind, De Vlinders en De Knalhut:
Reerinklanden 55
7542 WR Enschede
Locatiemanager: Gerda Vennegoor of Hesselink
06-12338625
gerdavennegoor@humankind.nl