Groep 4

De leerkracht is Jan Willem Uunk. 

In groep vier wordt gewerkt aan taal, spelling en rekenen. Taal en spelling zijn nieuwe vakken in groep 4. Tijdens het rekenen worden de tafels aangeleerd. Bij taal leren de leerlingen bijvoorbeeld wat een lidwoord en een zelfstandig naamwoord is. 

Voor het oefenen wordt naast het werken op papier gewerkt met Chromebooks, deze worden gedeeld met groep 3.

Ook wordt er geschreven, getekend, geknutseld en gespeeld. Twee keer in de week hebben de leerlingen gym van de vakleerkracht.