Missie en visie

In januari 2020 is onze missie en visie opgesteld en vastgesteld. Ze zijn toekomstgericht en uitdagend vormgegeven. Het geeft richting en is koersbepalend voor komende ontwikkelingen van de school. Basisschool Bomans staat open voor nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen die op haar afkomen. De school staat in relatie tot de ontwikkelingen van het onderwijs en de maatschappij. 

De visie bestaat uit de onderdelen: identiteit, cultuur, leerlingen, leeromgeving, onderwijsaanbod, didactisch klimaat, pedagogisch klimaat, ondersteuning en begeleiding, personeel en professionalisering, ouders/verzorgers, externe contacten.