MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een formele raad voor ouders en leerkrachten. De MR denkt actief mee over beleid en ontwikkelingen binnen de Bomans. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van alle partijen. Goed onderwijs in een prettige maar ook veilige leeromgeving. We kijken niet alleen naar het nu, maar ook naar de toekomst. We willen immers dat de school een stabiele factor is in het leven van onze kinderen.

Praktische onderwerpen die we behandelen zijn;

  •  Verkeersveiligheid rondom de school                     
  •  Personele bezetting         
  •  Werkdruk medewerkers          
  •  Klassen indeling     
  •  Ontwikkelingen op het gebied van lesmethodes
  •  Groei en /of krimp van de school

De MR komt gemiddeld iedere zes weken bijeen. Als ouder of leerkracht bent u van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Deze vergaderdata staan vermeld op de jaarkalender. Wilt u iets aan de medezeggenschapsraad voorleggen? Neem dan contact op met voorzitter Klaas Bomans-MR@Skoe.nl. Of spreek één van ons aan op het schoolplein.

De MR van de Bomansschool bestaat uit drie ouders die de ouders vertegenwoordigen en drie leerkrachten die de personele kant vertegenwoordigen. 

Vertegenwoordiging ouders                                    Vertegenwoordiging personeel
   
 Mark ten Bos   Marleen Harberink
 Krijn Janse  Liane Loohuis    
 Vincent Schepers    Erwin Gijsberts

M. ten Bos
V. Schepers
K. Janse