Ouders

Ouders vertrouwen hun kind(eren) voor een groot deel van de dag toe aan leerkrachten van  school. Goede communicatie met ouders is voor ons dan ook onmisbaar.
Wij zien ouders als partners in opvoeding en onderwijs. We streven naar een optimale betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren).
De school doet regelmatig een beroep op ouders, ouderraad en medezeggenschapsraad van de school. Samenwerking tussen school en ouders is in het belang van het welbevinden en leren van kinderen.