Plusklas

De KOE biedt alle leerlingen passend onderwijs. Dus ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.  Deze leerlingen hebben vaak meer en andere uitdagingen nodig om het beste uit zichzelf te halen. 
Op dit moment biedt KOE op drie locaties bovenschoolse plusklassen.

De plusgroep  is ontstaan om te voorzien in een onderwijsbehoefte van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of  excellente leerlingen. Deze leerlingen worden op vaste tijden en in een vaste groep in staat gesteld aan de slag te gaan met ontwikkelingsgelijken. 
De plusklas is er voor leerlingen die niet voldoende hebben aan de reguliere lessen, intellectueel meer aan kunnen, niet genoeg uitgedaagd worden en daardoor diverse problemen kunnen ondervinden in hun schooltijd.

Wij zijn van mening dat er in eerste instantie binnen de eigen groep voor het kind verrijking en verdieping (vervangende leerstof) moet plaatsvinden. Echter de grote meerwaarde van een plusgroep is dat het kind onder gelijkgestemden kan vertoeven. Ze voelen zich dan meer begrepen. De snelheid van werken ligt hoog. Er wordt meer uitdagende leerstof aangeboden die een beroep  doet op hun eigen leer- en werkstrategieën. Bovendien kunnen ze nieuwe vaardigheden en strategieën ontwikkelen.