Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Voor kinderen met dyslexie handelen we volgens het Protocol Leesproblemen en Dyslexie van het Expertisecentrum Nederland. 

Wij helpen de kinderen met dyslexie door:
-veel extra oefening in  het (technisch) lezen;
-veel extra oefening in de spellingregels;
-extra materialen te gebruiken bij toetsen die voor dyslectische kinderen door Cito zijn ontwikkeld;
-inzet van het computerprogramma Kurzweil. Dit is een speciaal computerprogramma waarmee leerlingen met ernstige en hardnekkige lees-, spelling- en/of schrijfproblemen kunnen compenseren.

We hebben een goede afstemming met externe instanties die kinderen ondersteunen bij lees- en spellingproblemen. Het Dyslexie Centrum Twente en een logopedist van KlinkR geven op onze school behandelingen.