Zorg

Zorg voor de leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen hun schat aan mogelijkheden ontplooien. De school is een veilige omgeving, waar ze met plezier naar school gaan en daardoor zoveel mogelijk kunnen leren. Ieder kind heeft zijn eigen aanleg, interesse en tempo. Wij houden rekening met de onderwijsbehoeften van elk kind.

Zodra een kind bij ons op school zit, volgen we de ontwikkeling en leggen dit vast in een leerling dossier. Door goed te observeren kunnen wij in een vroeg stadium acties ondernemen.

Tijdens oudergesprekken houdt de leerkracht u op de hoogte van de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Mocht onverhoopt de ontwikkeling van uw zoon of dochter aandacht behoeven, dan wordt ondersteuning van de interne begeleider gevraagd. 

De intern begeleider is samen met de directeur verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in school en de begeleiding en professionalisering van leraren.