Samenwerking

De Bomansschool is gericht op samenwerking en het delen van kennis. Teamwork en goede samenwerking zijn voor ons succesfactoren. Wij zijn betrokken bij elkaar en het onderling delen van kennis en vaardigheden is voor ons daarom vanzelfsprekend. Leren van en door elkaar is voor ons een effectieve manier om onszelf te ontwikkelen.