Impulsklas

Stichting KOE, waaronder de Bomans valt, wil bijdragen aan goed onderwijs voor alle leerlingen. Soms zijn er leerlingen die tijdelijk een extra stimulans nodig hebben. Voor leerlingen die nog moeite hebben met de zelfregulatie is er de Impulsklas. De Impulsklas is centraal georganiseerd in een school van KOE. 

In de Impulsklas leren leerlingen zichzelf beter kennen en leren omgaan met hun impulsen. Dat betekent dat ze hun gedrag beter kunnen reguleren. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in de Impulsklas zijn heel nauw betrokken bij dit traject en ook aanwezig in de klas.