IKC - KINDEROPVANG

Het Integraal Kind centrum (IKC) is een samenwerkingsconcept (kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs) waarbinnen voor alle ouders/verzorgers en alle kinderen van 0-13 jaar een ononderbroken voorziening van opvang, vorming/ontwikkeling en onderwijs gecreëerd wordt. Binnen het IKC wordt gewerkt met een gemeenschappelijk pedagogisch en educatief werkplan. 
Samen met OBS het Vastert, CBS Drakensteyn en SKE Humanitas (kinderopvang) vormt basisschool Bomans het integraal kindcentrum Meerlanden. Ons motto is ‘Samen waar het kan en alleen waar het moet’.

Naschoolse Opvang

SKE Humanitas biedt buitenschoolse opvang aan, na schooltijd, op vrije dagen en in de vakanties aan de Reerinklanden 55; 7542 WR Enschede. Voorschoolse Opvang van half acht tot half negen wordt alleen geboden als daarvoor het aantal belangstellenden voldoende is. Voor vragen kunt u contact opnemen met BSO Knalhut.
Tel: 053- 7370298 of per mail BSOKnalhut-ske@kinderopvanghumanitas.nl