Privacy

Privacy is een belangrijk goed en met die reden is er wet- en regelgeving opgesteld. Die wet beschermt persoonsgegevens van iedere burger. Daarvoor zijn protocollen en richtlijnen opgesteld.

Bij de aanmelding wordt aan ouders/verzorgers gevraagd een formulier in te vullen waarop zij wel/geen toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal. 

- Privacyverklaring Stichting KOE
- Procedure meldplicht datalek