Privacy

Vanwege de wet bescherming persoonsgegevens hebben ook wij op de Bomans enkele protocollen op moeten stellen. Deze kunt u hieronder inzien.

- Privacyverklaring Stichting KOE
- Procedure meldplicht datalek